Doğal Afet, Arama, Kurtarma ve İlkyardım Kulübü (DAKİK) - İlkyardım Eğitimi

Üniversitemiz Doğal Afet, Arama, Kurtarma ve İlkyardım Kulübü (DAKİK); 12-13 ve 19-20 Mart 2018 tarihlerinde İl Sağlık Müdürlüğü' eğitmenleri aracılığıyla "İlkyardım Eğitimi" düzenlemiştir.
ŞÜKRET AĞIRALİOĞLU (0484) 212-1111 / 3607
Öğrenci Toplulukları
22.3.2018