Doğal Afet, Arama, Kurtarma ve İlkyardım Kulübü (DAKİK) - Ketem Konferansı

Siirt Üniversitesi DAKİK Öğrenci Topluluğu, Siirt İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı’nın destek ve katılımıyla KETEM konulu konferans düzenlemiştir. Konferansta Doktor Merve Kahraman, kanser türlerine, sebeplerine, belirtilerine ve yaygınlığına dikkat çekmiştir. Konferansın sonunda katılımcıların soruları cevaplanmıştır. Desteklerinden dolayı Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Abdurrahman Tetik’e, Halk Sağlığı Uzmanı İbrahim Teğin'e, Doktor Merve Kahraman’a ve Siirt İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı’nın değerli çalışanlarına teşekkür ederiz.

ŞÜKRET AĞIRALİOĞLU (0484) 212-1111 / 3607
Öğrenci Toplulukları
7.5.2018